Brochures werking van de Kamer


Begrotingsregels voor parlementair gebruik

Deze handleiding hielden we met opzet beperkt tot de meest elementaire, voor de parlementaire praktijk dienstige begrotingsregels. Voor een meer volledige en diepgaande analyse zij verwezen naar de in de bibliografie vermelde werken.


Begrotingsregels

Nieuwe brochure

Juli 2014