Aanwervingen


Info

Op geregelde tijdstippen organiseert het examensecretariaat van de Kamer examens met het oog op de samenstelling van een wervingsreserve.

De Kamer van volksvertegenwoordigers selecteert de kandidaten op basis van hun competenties ongeacht de leeftijd, het geslacht, de etnische afkomst, het geloof en de handicap van de kandidaat.


Interesse?

Personen die interesse hebben voor de wervingsexamens die de Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert, kunnen op een wachtlijst worden ingeschreven, zodat ze automatisch worden ingelicht over de examens waarvoor ze op grond van hun diploma in aanmerking komen.


Procedure :

Uw curriculum vitae en een kopie van uw hoogste diploma mailen naar het adres eb.remaked@nemaxe  of via brief versturen naar :

Kamer van volksvertegenwoordigers
Examensecretariaat
Paleis der Natie
1008 Brussel


Contact examensecretariaat

Dienst Personeel en Sociale zaken

Email: eb.remaked@nemaxe