Aanwervingen


Attachés-Vertalers

  • Examen georganiseerd met het oog op de aanwerving en de samenstelling van wervingsreserves van ATTACHÉS-VERTALERS
  •   Bericht

Inschrijving

De aanvragen met curriculum vitae moeten uiterlijk 14 april 2017 :

  • schriftelijk worden gericht aan de dienst Personeel en Sociale Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Examensecretariaat, Paleis der Natie - 1008 Brussel

of

  • via mail verstuurd worden naar het adres eb.remaked@nemaxe  met vermelding van de code "ATV" in het onderwerp van het bericht. Omwille van veiligheidsmaatregelen mogen de bijlagen enkel in de meest recente Office formaten (docx, xlsx,...) of in PDF formaat vertuurd worden.


Het inschrijvingsformulier zal automatisch per post worden toegestuurd aan de kandidaten die aan de deelnemingsvoorwaarden voldoen.

Vroegere aanvragen moeten worden hernieuwd.

Tot de selectieproeven worden enkel toegelaten de kandidaten die hun inschrijvingsformulier ingevuld terugsturen, samen met een kopie van hun diploma.

De Kamer van volksvertegenwoordigers selecteert de kandidaten op basis van hun competenties ongeacht de leeftijd, het geslacht, de etnische afkomst, het geloof of de handicap van de kandidaat.

Contact examensecretariaat

Dienst Personeel en Sociale zaken

Email: eb.remaked@nemaxe