.

Interpellatie Nr : I5400292


Zittingsperiode54
Zitting 201820190

Titel

Interpellatie van mevrouw Karin Jiroflée tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "incidenten met implantaten" (nr. 292).

Vraag van de heer André Frédéric aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie over "het internationale onderzoek naar implantaten" (nr. 27806).

Vraag van mevrouw Anne Dedry aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie over "de Implant Files" (nr. 27900).

Auteur(s)

Karin, Jiroflée, sp.a,
André, Frédéric, PS,
Anne, Dedry, Ecolo-Groen,

Datum mededeling plenaire vergadering 06/12/2018
Datum bespreking 11/12/2018

Vergadering

Volksgezondheid, Leefmilieu en Maatschappelijke Hernieuwing

Toestand

BESPROKEN

Ondervraagde minister

Maggie, De Block, Open Vld,
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Integraal verslag

c1010, P.34
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Karin Jiroflée - sp.a

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Dirk Janssens - Open Vld

Document Motie   54M00292
Eurovoc-descriptorenMEDISCH EN CHIRURGISCH MATERIAAL | VOLKSGEZONDHEID | GEVAREN VOOR DE GEZONDHEID | VEILIGHEID VAN HET PRODUCT | SOCIALE ZEKERHEID | CHIRURGIE
Vrije trefwoorden PROTHESE EN MEDISCH HULPMIDDEL

Volledige Fiche