.

Interpellatie Nr : I5400274


Zittingsperiode54
Zitting 201720180

Titel

Interpellatie van mevrouw Barbara Pas tot de vice-eersteminister en minister van de Veiligheid en de Binnenlandse zaken, belast met de Regie der gebouwen over "het taalrapport over het jaar 2017 van de vicegouverneur van Brussel over de taalwantoestanden in de Brusselse plaatselijke besturen" (nr. 274).

Auteur(s)

Barbara, Pas, VB,

Datum mededeling plenaire vergadering 27/06/2018
Datum bespreking 19/09/2018

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20180926

Ondervraagde minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Integraal verslag

c0961, P.61
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Barbara Pas - VB

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Koenraad Degroote - N-VA
Stemming : 26/09/2018 99(+) 25(-) 2(0) = 126
Document Motie   54M00274
Eurovoc-descriptorenGEMEENTELIJK PUBLIEKRECHTELIJK LICHAAM | HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL | PERSONEELSBENOEMING | TAALGEBRUIK
Analyse van Handelingen I5400274

Volledige Fiche