.

Interpellatie Nr : I5400273


Zittingsperiode54
Zitting 201720180

Titel

Interpellatie van mevrouw Julie Fernandez Fernandez tot de eerste minister over "de beslissing van de regering om de F-16's te vervangen" (nr. 273).

Interpellatie van de heer Georges Dallemagne tot de eerste minister over "het standpunt van de Belgische regering in verband met de analyse van het Franse aanbod tot strategisch partnerschap betreffende het Rafale-vliegtuig" (nr. 275).

Interpellatie van de heer Dirk Van der Maelen tot de eerste minister over "de vervanging of verlenging van de F-16 vloot" (nr. 276).

Interpellatie van de heer Olivier Maingain tot de eerste minister over "het standpunt van de Belgische regering over de verlenging van de levensduur van de F-16's" (nr. 278).

Vraag van de heer Stéphane Crusnière aan de eerste minister over "de NAVO-top die in Brussel plaats zal vinden" (nr. 25992).

Vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "het vervangingsdossier van de F-16's" (nr. 26420).

Vraag van de heer Raoul Hedebouw aan de eerste minister over "de komende NAVO-top en de houding van Trump" (nr. 26447).

Vraag van de heer Veli Yüksel aan de eerste minister over "de NAVO-top van 11 en 12 juli in Brussel" (nr. 26469).

Vraag van de heer Vincent Van Peteghem aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de veranderende veiligheidssituatie voor de NAVO" (nr. 26494).

Auteur(s)

Julie, Fernandez Fernandez, PS,
Georges, Dallemagne, cdH,
Dirk, Van der Maelen, sp.a,
Olivier, Maingain, DéFI,
Stéphane, Crusnière, PS,
Karolien, Grosemans, N-VA,
Raoul, Hedebouw, PTB-GO!,
Veli, Yüksel, CD&V,
Vincent, Van Peteghem, CD&V,

Datum mededeling plenaire vergadering 27/06/2018
Datum bespreking 04/07/2018

Vergadering

LANDSVERDEDIGING EN BUITENLANDSE BETREKKINGEN

Toestand

01 BEEINDIGD 20180712

Ondervraagde minister

Charles, Michel, MR,
eerste minister

2 Ondervraagde minister

Steven, Vandeput, N-VA,
Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

3 Ondervraagde minister

Didier, Reynders, MR,
Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Antwoordende minister

Charles, Michel, MR,
eerste minister

2 Antwoordende minister

Didier, Reynders, MR,
Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

3 Antwoordende minister

Steven, Vandeput, N-VA,
Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Integraal verslag

c0941, P.1
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Dirk Van der Maelen - sp.a

Motie 2. MOTIE VAN AANBEVELING
Julie Fernandez Fernandez - PS
Stéphane Crusnière - PS

Motie 3. EENVOUDIGE MOTIE
Dirk Van Mechelen - Open Vld
Rita Bellens - N-VA
Karolien Grosemans - N-VA
Veli Yüksel - CD&V
Tim Vandenput - Open Vld
Richard Miller - MR
Jean-Jacques Flahaux - MR
Stemming : 12/07/2018 79(+) 58(-) 1(0) = 138
Document Motie   54M00273
Eurovoc-descriptorenDEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | MILITAIRE LUCHTVLOOT | GEVECHTSVLIEGTUIG | VERENIGDE STATEN | NAVO | TOPCONFERENTIE | EUROPESE UNIE | DEFENSIEBEGROTING
Analyse van Handelingen I5400273

Volledige Fiche