.

Interpellatie Nr : I5400269


Zittingsperiode54
Zitting 201720180

Titel

Interpellatie van mevrouw Catherine Fonck aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de vereisten in verband met de veiling van mobiele frequenties" (nr. 269).

Auteur(s)

Catherine, Fonck, cdH,

Datum mededeling plenaire vergadering 07/06/2018
Datum bespreking 10/07/2018

Vergadering

Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven

Toestand

01 BEEINDIGD 20180719

Ondervraagde minister

Alexander, De Croo, Open Vld,
Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Integraal verslag

c0945, P.19
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Catherine Fonck - cdH

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Peter Dedecker - N-VA
Jean-Jacques Flahaux - MR
Stemming : 19/07/2018 74(+) 55(-) 1(0) = 130
Document Motie   54M00269
Eurovoc-descriptorenTRANSMISSIENET | TELECOMMUNICATIE | INFORMATIETECHNOLOGIE | INTERNET | MOBIELE TELEFOON
Analyse van Handelingen I5400269

Volledige Fiche