.

Interpellatie Nr : I5400253


Zittingsperiode54
Zitting 201720180

Titel

Interpellatie van de heer Dirk Van der Maelen tot de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken over "de studie van Lockheed Martin waaruit blijkt dat de F-16 gevechtsvliegtuigen langer kunnen worden ingezet" (nr. 253).

Interpellatie van de heer Alain Top tot de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken over "de studie van Lockheed Martin waaruit blijkt dat de F-16 gevechtsvliegtuigen langer kunnen worden ingezet" (nr. 254).

Interpellatie van mevrouw Julie Fernandez Fernandez tot de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken over "de beslissing van de regering om de F-16's te vervangen" (nr. 255).

Interpellatie van de heer Georges Dallemagne tot de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken over "een studie van Lockheed Martin, waaruit zou blijken dat de levensduur van de Belgische F-16's met zes jaar zou kunnen worden verlengd" (nr. 256).

Vraag van de heer Benoit Hellings aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de onverwachte mogelijke verlenging van het F-16-programma" (nr. 24536).

Vraag van de heer Veli YŁksel aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de studie van Lockheed Martin over de F-16's" (nr. 24545).

Vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de verlenging van de levensduur van de F-16's" (nr. 24555).

Vraag van de heer Tim Vandenput aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "het F-16-rapport" (nr. 24564).

Vraag van de heer Kristof Calvo aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de studie over de verlenging van de levensduur van de F-16's" (nr. 24570).

Auteur(s)

Dirk, Van der Maelen, sp.a,
Alain, Top, sp.a,
Julie, Fernandez Fernandez, PS,
Georges, Dallemagne, cdH,
Benoit, Hellings, Ecolo-Groen,
Veli, YŁksel, CD&V,
Karolien, Grosemans, N-VA,
Tim, Vandenput, Open Vld,
Kristof, Calvo, Ecolo-Groen,

Datum mededeling plenaire vergadering 22/03/2018
Datum bespreking 20/03/2018

Vergadering

Landsverdediging

Toestand

01 BEEINDIGD 20180329

Ondervraagde minister

Steven, Vandeput, N-VA,
Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Antwoordende minister

Steven, Vandeput, N-VA,
Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Integraal verslag

c0848, P.1
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Dirk Van der Maelen - sp.a
Alain Top - sp.a

Motie 2. MOTIE VAN AANBEVELING
Ahmed Laaouej - PS
Julie Fernandez Fernandez - PS

Motie 3. MOTIE VAN AANBEVELING
Georges Dallemagne - cdH

Motie 4. EENVOUDIGE MOTIE
Veli YŁksel - CD&V
Dirk Van Mechelen - Open Vld
Richard Miller - MR
Damien Thiťry - MR
Peter Buysrogge - N-VA
Rita Bellens - N-VA
Stemming : 29/03/2018 77(+) 49(-) 1(0) = 127
Document Motie   54M00253
Eurovoc-descriptorenDEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | MILITAIRE LUCHTVLOOT | GEVECHTSVLIEGTUIG | PARLEMENTAIR TOEZICHT | OVERHEIDSOPDRACHT | VERSLAG | BEGROTING
Vrije trefwoorden LEGERUITRUSTING
Analyse van Handelingen I5400253

Volledige Fiche