.

Interpellatie Nr : I5400245


Zittingsperiode54
Zitting 201720180

Titel

Interpellatie van mevrouw Julie Fernandez Fernandez tot de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de repatriëringen naar Soedan" (nr. 245).

Interpellatie van mevrouw Monica De Coninck tot de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de repatriëringen naar Soedan" (nr. 246).

Interpellatie van de heer Benoit Hellings tot de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de repatriëringen naar Soedan" (nr. 247).

Interpellatie van de heer Georges Dallemagne tot de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de repatriëringen naar Soedan" (nr. 248).

Auteur(s)

Julie, Fernandez Fernandez, PS,
Monica, De Coninck, sp.a,
Benoit, Hellings, Ecolo-Groen,
Georges, Dallemagne, cdH,

Opmerking I5400245, urgence demandée/spoedbehandeling gevraagd
Datum mededeling plenaire vergadering 11/01/2018
Datum bespreking 22/12/2017

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20180111

Ondervraagde minister

Theo, Francken, N-VA,
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Integraal verslag

c0791
Motie 1. MOTIE VAN WANTROUWEN/STEMMEN
Julie Fernandez Fernandez - PS
Olivier Maingain - DéFI
Georges Dallemagne - cdH

Motie 2. MOTIE VAN AANBEVELING
Jean-Marc Nollet - Ecolo-Groen
Benoit Hellings - Ecolo-Groen
Wouter De Vriendt - Ecolo-Groen

Motie 3. EENVOUDIGE MOTIE
Sarah Smeyers - N-VA
Stemming : 11/01/2018 78(+) 61(-) 0(0) = 139
Document Motie   54M00245
Eurovoc-descriptorenRECHTEN VAN DE MENS | UITWIJZING | REMIGRATIE | MIGRATIEBELEID | VLUCHTELING | SOEDAN | ILLEGALE MIGRATIE | MINISTER | FOLTERING | POLITIEK ASIEL | EUROPESE CONVENTIE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS
Analyse van Handelingen I5400245

Volledige Fiche