.

Interpellatie Nr : I5400242


Zittingsperiode54
Zitting 201720180

Titel

Interpellatie van de heer Alain Top tot de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken over "de wijziging van de dollarkoers en de gevolgen voor de aankoop van gevechtsvliegtuigen" (nr. 242).

Vraag van de heer Alain Top aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de compensatiewedloop in het kader van de vervanging van de F-16's" (nr. 22409).

Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "het dossier van de gevechtsvliegtuigen" (nr. 22692).

Vraag van de heer Benoit Hellings aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de stand van zaken met betrekking tot de lopende overheidsopdracht voor de aankoop van 34 jachtbommenwerpers" (nr. 22703).

Auteur(s)

Alain, Top, sp.a,
Wouter, De Vriendt, Ecolo-Groen,
Benoit, Hellings, Ecolo-Groen,

Datum mededeling plenaire vergadering 07/12/2017
Datum bespreking 20/12/2017

Vergadering

Landsverdediging

Toestand

01 BEEINDIGD 20180111

Ondervraagde minister

Steven, Vandeput, N-VA,
Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Integraal verslag

c0788
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Alain Top - sp.a

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Jean-Jacques Flahaux - MR
Peter Buysrogge - N-VA
Stemming : 11/01/2018 79(+) 56(-) 1(0) = 136
Document Motie   54M00242
Eurovoc-descriptorenVERENIGDE STATEN | DEFENSIEBELEID | AANKOOP | GEVECHTSVLIEGTUIG | OVERHEIDSOPDRACHT | KRIJGSMACHT | MILITAIRE LUCHTVLOOT | DEFENSIEBEGROTING
Analyse van Handelingen I5400242

Volledige Fiche