.

Interpellatie Nr : I5400240


Zittingsperiode54
Zitting 201720180

Titel

Interpellatie van de heer Stéphane Crusnière tot de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen over "het optreden van de federale politie bij de poging om over te gaan tot de uitwijzing van een Tsjetsjeense familie vanuit het Fedasil-centrum in Geldenaken" (nr. 240).

Auteur(s)

Stéphane, Crusnière, PS,

Datum mededeling plenaire vergadering 07/12/2017
Datum bespreking 13/12/2017

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20171221

Ondervraagde minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Integraal verslag

c0782, P.1
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Emir Kir - PS
Stéphane Crusnière - PS

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Rita Gantois - N-VA
Stemming : 21/12/2017 80(+) 58(-) 0(0) = 138
Document Motie   54M00240
Eurovoc-descriptorenUITWIJZING | ILLEGALE MIGRATIE | POLITIE | MIGRATIEBELEID | POLITIEK ASIEL | TOELATING VAN VREEMDELINGEN | GEWELD | EUROPESE CONVENTIE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS
Vrije trefwoorden VLUCHTELINGENCENTRUM
Analyse van Handelingen I5400240

Volledige Fiche