.

Interpellatie Nr : I5400235


Zittingsperiode54
Zitting 201720180

Titel

Interpellatie van de heer Georges Gilkinet tot de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen over "een uitermate kritisch rapport van het Franse "Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire" (IRSN) in verband met de brandveiligheid in de kerncentrale van Chooz" (nr. 235).

Auteur(s)

Georges, Gilkinet, Ecolo-Groen,

Datum mededeling plenaire vergadering 19/10/2017
Datum bespreking 25/10/2017

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20171109

Ondervraagde minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Antwoordende minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Integraal verslag

c0759, P.22
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Georges Gilkinet - Ecolo-Groen

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Koenraad Degroote - N-VA
Stemming : 09/11/2017 74(+) 48(-) 6(0) = 128
Document Motie   54M00235
Eurovoc-descriptorenFRANKRIJK | VERSLAG | GRENSGEBIED | NUCLEAIRE VEILIGHEID | KERNCENTRALE
Analyse van Handelingen I5400235

Volledige Fiche