.

Interpellatie Nr : I5400234


Zittingsperiode54
Zitting 201720180

Titel

Interpellatie van de heer Alain Top tot de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen over "de inzet van privédetectives bij het opsporen van leefloonfraudeurs" (nr. 234).

Auteur(s)

Alain, Top, sp.a,

Datum mededeling plenaire vergadering 19/10/2017
Datum bespreking 25/10/2017

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20171109

Ondervraagde minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Antwoordende minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Integraal verslag

c0759, P.1
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Alain Top - sp.a

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Koenraad Degroote - N-VA
Stemming : 09/11/2017 73(+) 48(-) 7(0) = 128
Document Motie   54M00234
Eurovoc-descriptorenFRAUDE | WETGEVING | SOCIAAL BELEID | EERBIEDIGING VAN HET PRIVE-LEVEN | MINIMUMBESTAANSINKOMEN
Vrije trefwoorden DETECTIVE
Analyse van Handelingen I5400234

Volledige Fiche