.

Interpellatie Nr : I5400233


Zittingsperiode54
Zitting 201620170

Titel

Interpellatie van de heer Michel de Lamotte tot de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de noodzaak om, onder parlementair toezicht, het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen door te lichten" (nr. 233).

Auteur(s)

Michel, de Lamotte, cdH,

Datum mededeling plenaire vergadering 05/10/2017
Datum bespreking 14/11/2017

Vergadering

Volksgezondheid, Leefmilieu en Maatschappelijke Hernieuwing

Toestand

01 BEEINDIGD 20171123

Ondervraagde minister

Denis, Ducarme, MR,
Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Antwoordende minister

Denis, Ducarme, MR,
Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Integraal verslag

c0766, P.1
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Michel de Lamotte - cdH

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Valerie Van Peel - N-VA
Els Van Hoof - CD&V
Damien Thiéry - MR
Ine Somers - Open Vld
Stemming : 23/11/2017 76(+) 53(-) 1(0) = 130
Document Motie   54M00233
Eurovoc-descriptorenKEURINGSDIENST VAN WAREN | CONTROLEORGAAN | LANDBOUWBELEID | VOLKSGEZONDHEID | AUDIT | VOEDSELVEILIGHEID
Analyse van Handelingen I5400233

Volledige Fiche