.

Interpellatie Nr : I5400229


Zittingsperiode54
Zitting 201620170

Titel

Interpellatie van de heer Alain Top tot de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken over "de inzet van militairen in Gabon" (nr. 229).

Vraag van de heer Hendrik Bogaert aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "Gabon" (nr. 20804).

Auteur(s)

Alain, Top, sp.a,
Hendrik, Bogaert, CD&V,

Datum mededeling plenaire vergadering 28/09/2017
Datum bespreking 04/10/2017

Vergadering

Landsverdediging

Toestand

01 BEEINDIGD 20171012

Ondervraagde minister

Steven, Vandeput, N-VA,
Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Antwoordende minister

Steven, Vandeput, N-VA,
Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Integraal verslag

c0743, P.34
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Alain Top - sp.a

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Peter Buysrogge - N-VA
Hendrik Bogaert - CD&V
Stemming : 12/10/2017 80(+) 62(-) 1(0) = 143
Document Motie   54M00229
Eurovoc-descriptorenGABON | DEFENSIEBELEID | STRIJDKRACHTEN IN HET BUITENLAND | POLITIEKE SITUATIE | RECHTSSTAAT | KRIJGSMACHT
Analyse van Handelingen I5400229

Volledige Fiche