.

Interpellatie Nr : I5400228


Zittingsperiode54
Zitting 201620170

Titel

Interpellatie van mevrouw Muriel Gerkens tot de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de bereikbaarheid van de Directie-generaal Personen met een handicap" (nr. 228).

Vraag van de heer Wouter Raskin aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de telefonische dienstverlening door de DG Personen met een handicap" (nr. 18769).

Vraag van mevrouw Els Van Hoof aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "het terugstorten van een inkomensvervangende tegemoetkoming" (nr. 18776).

Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de DG Personen met een handicap" (nr. 19260).

Vraag van mevrouw Els Van Hoof aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "het terugstorten van een inkomensvervangende tegemoetkoming" (nr. 19603).

Auteur(s)

Muriel, Gerkens, Ecolo-Groen,
Wouter, Raskin, N-VA,
Els, Van Hoof, CD&V,

Datum mededeling plenaire vergadering 21/09/2017
Datum bespreking 26/09/2017

Vergadering

Sociale Zaken

Toestand

01 BEEINDIGD 20171005

Ondervraagde minister

Zuhal, Demir, N-VA,
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Antwoordende minister

Zuhal, Demir, N-VA,
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Integraal verslag

c0730, P.2
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Muriel Gerkens - Ecolo-Groen

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Wouter Raskin - N-VA
Stefaan Vercamer - CD&V
Els Van Hoof - CD&V
Stemming : 05/10/2017 78(+) 58(-) 0(0) = 136
Document Motie   54M00228
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | TOEGANG TOT DE INFORMATIE | GEHANDICAPTE | INFORMATICA | TELEFOON | TEKORT AAN ARBEIDSKRACHTEN | SOCIAAL BELEID | SOCIALE UITKERING
Analyse van Handelingen I5400228

Volledige Fiche