.

Interpellatie Nr : I5400227


Zittingsperiode54
Zitting 201620170

Titel

Interpellatie van mevrouw Barbara Pas tot de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen over "het jaarverslag van de vicegouverneur van Brussel-Hoofdstad inzake de overtredingen van de taalwetgeving door de Brusselse plaatselijke besturen in 2016" (nr. 227).

Auteur(s)

Barbara, Pas, VB,

Datum mededeling plenaire vergadering 21/09/2017
Datum bespreking 13/09/2017

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20170921

Ondervraagde minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Antwoordende minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Integraal verslag

c0722, P.7
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Barbara Pas - VB

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Koen Metsu - N-VA
Stemming : 21/09/2017 79(+) 45(-) 3(0) = 127
Document Motie   54M00227
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | OVERTREDING | PERSONEEL | VERSLAG | AANWERVING | HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL | TWEETALIGHEID | TAALGEBRUIK
Analyse van Handelingen I5400227

Volledige Fiche