.

Interpellatie Nr : I5400223


Zittingsperiode54
Zitting 201620170

Titel

Interpellatie van mevrouw Karin Jiroflée tot de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "het verbod op de chemische substantie glyfosaat voor particulieren en professionelen" (nr. 223).

Vraag van de heer Werner Janssen aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de verkoop van glyfosaathoudende producten" (nr. 18052).

Vraag van de heer Werner Janssen aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de verkoop van glyfosaathoudende producten" (nr. 18053).

Vraag van de heer Werner Janssen aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "de verkoop van glyfosaathoudende producten" (nr. 18054).

Vraag van de heer Werner Janssen aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de verkoop van glyfosaathoudende producten en het Nationaal Actieplan voor de reductie van pesticiden" (nr. 18080).

Vraag van de heer Werner Janssen aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de mogelijk nadelige effecten van glyfosaathoudende producten" (nr. 18152).

Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "het nakende verbod op glyfosaat in België" (nr. 18340).

Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de verkoop van glyfosaat op internet" (nr. 18561).

Vraag van de heer Werner Janssen aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de houding van België ten aanzien van de Europese Commissie betreffende glyfosaathoudende producten" (nr. 18574).

Vraag van mevrouw Anne Dedry aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de vergunning van de Europese Commissie voor glyfosaat" (nr. 18623).

Auteur(s)

Karin, Jiroflée, sp.a,
Werner, Janssen, N-VA,
Kattrin, Jadin, MR,
Muriel, Gerkens, Ecolo-Groen,
Anne, Dedry, Ecolo-Groen,

Datum mededeling plenaire vergadering 18/05/2017
Datum bespreking 14/06/2017

Vergadering

Volksgezondheid, Leefmilieu en Maatschappelijke Hernieuwing

Toestand

01 BEEINDIGD 20170622

Ondervraagde minister

Willy, Borsus, MR,
Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

2 Ondervraagde minister

Maggie, De Block, Open Vld,
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

3 Ondervraagde minister

Marie-Christine, Marghem, MR,
Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Antwoordende minister

Willy, Borsus, MR,
Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Integraal verslag

c0689, P.6
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Karin Jiroflée - sp.a

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Kattrin Jadin - MR
Stemming : 22/06/2017 74(+) 57(-) 1(0) = 132
Document Motie   54M00223
Eurovoc-descriptorenBEPERKING VAN COMMERCIALISERING | LANDBOUWBELEID | ONKRUIDVERDELGER | GIFTIGE STOF | VOLKSGEZONDHEID
Analyse van Handelingen I5400223

Volledige Fiche