.

Interpellatie Nr : I5400219


Zittingsperiode54
Zitting 201620170

Titel

Interpellatie van mevrouw Isabelle Poncelet tot de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen over "de bijzondere Ministerraad Veiligheid-Justitie" (nr. 219).

Auteur(s)

Isabelle, Poncelet, cdH,

Datum mededeling plenaire vergadering 18/05/2017
Datum bespreking 07/06/2017

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20170615

Ondervraagde minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Antwoordende minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Integraal verslag

c0684, P.41
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Isabelle Poncelet - cdH

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Koenraad Degroote - N-VA
Stemming : 15/06/2017 83(+) 66(-) 0(0) = 149
Document Motie   54M00219
Eurovoc-descriptorenPOLITIE | ADMINISTRATIEVE HERVORMING | BURGERBESCHERMING
Analyse van Handelingen I5400219

Volledige Fiche