.

Interpellatie Nr : I5400213


Zittingsperiode54
Zitting 201620170

Titel

Interpellatie van de heer Alain Top tot de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen over "de hervorming van de civiele bescherming" (nr. 213).

Vraag van mevrouw Annick Lambrecht aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de hervorming van de Civiele Veiligheid en de sluiting van de kazerne in Jabbeke" (nr. 18164).

Auteur(s)

Alain, Top, sp.a,
Annick, Lambrecht, sp.a,

Datum mededeling plenaire vergadering 11/05/2017
Datum bespreking 10/05/2017

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20170518

Ondervraagde minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Antwoordende minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Integraal verslag

c0662, P.31
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Alain Top - sp.a

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Koenraad Degroote - N-VA
Stemming : 18/05/2017 77(+) 58(-) 1(0) = 136
Document Motie   54M00213
Eurovoc-descriptorenADMINISTRATIEVE HERVORMING | BURGERBESCHERMING | SOCIALE DIALOOG
Analyse van Handelingen I5400213

Volledige Fiche