.

Interpellatie Nr : I5400210


Zittingsperiode54
Zitting 201620170

Titel

Interpellatie van de heer Emir Kir tot de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de fundamentele rechten van personen die clandestien zijn meegereisd op schepen" (nr. 210).

Auteur(s)

Emir, Kir, PS,

Datum mededeling plenaire vergadering 04/05/2017
Datum bespreking 28/06/2017

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20170706

Ondervraagde minister

Theo, Francken, N-VA,
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Antwoordende minister

Theo, Francken, N-VA,
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Integraal verslag

c0698, P.32
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Emir Kir - PS

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Sarah Smeyers - N-VA
Stemming : 06/07/2017 75(+) 61(-) 1(0) = 137
Document Motie   54M00210
Eurovoc-descriptorenRECHTEN VAN DE MENS | ILLEGALE MIGRATIE | ZEEVAART | MIGRATIEBELEID
Analyse van Handelingen I5400210

Volledige Fiche