.

Interpellatie Nr : I5400209


Zittingsperiode54
Zitting 201620170

Titel

Interpellatie van mevrouw Laurette Onkelinx tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het blokkeren van de dossiers van buitenlandse beursstudenten in de geneeskunde" (nr. 209).

Auteur(s)

Laurette, Onkelinx, PS,

Datum mededeling plenaire vergadering 27/04/2017
Datum bespreking 24/05/2017

Vergadering

Volksgezondheid, Leefmilieu en Maatschappelijke Hernieuwing

Toestand

01 BEEINDIGD 20170601

Ondervraagde minister

Maggie, De Block, Open Vld,
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Antwoordende minister

Maggie, De Block, Open Vld,
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Integraal verslag

c0675, P.1
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Laurette Onkelinx - PS
Stemming : 01/06/2017 55(+) 85(-) 2(0) = 142
Document Motie   54M00209
Eurovoc-descriptorenMEDISCH ONDERWIJS | BUITENLANDSE STUDENT | STUDIETOELAGE | GENEESKUNDE | GEZONDHEIDSBELEID | OPLEIDINGSSTAGE
Analyse van Handelingen I5400209

Volledige Fiche