.

Interpellatie Nr : I5400208


Zittingsperiode54
Zitting 201620170

Titel

Interpellatie van de heer Michel de Lamotte tot de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel over "de herziening van het akkoord 'De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt'" (nr. 208).

Auteur(s)

Michel, de Lamotte, cdH,

Datum mededeling plenaire vergadering 23/03/2017
Datum bespreking 28/03/2017

Vergadering

Bedrijfsleven, Wetenschapsbeleid, Onderwijs, Nationale Wetenschappeli jke en Culturele Instellingen, Middenstand en Landbouw

Toestand

01 BEEINDIGD 20160420

Ondervraagde minister

Kris, Peeters, CD&V,
Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Antwoordende minister

Kris, Peeters, CD&V,
Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Integraal verslag

c0631, P.1
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Michel de Lamotte - cdH

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Griet Smaers - CD&V
Rita Gantois - N-VA
Stemming : 20/04/2016 82(+) 60(-) 0(0) = 142
Document Motie   54M00208
Eurovoc-descriptorenENERGIEDISTRIBUTIE | ENERGIEBELEID | TARIEFBELEID | ENERGIEPRIJS | BESCHERMING VAN DE CONSUMENT
Analyse van Handelingen I5400208

Volledige Fiche