.

Interpellatie Nr : I5400206


Zittingsperiode54
Zitting 201620170

Titel

Interpellatie van mevrouw Barbara Pas tot de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de blijvende koloniale taaltoestanden bij de Federale Wetenschappelijke Instellingen" (nr. 206).

Auteur(s)

Barbara, Pas, VB,

Datum mededeling plenaire vergadering 09/03/2017
Datum bespreking 28/03/2017

Vergadering

Bedrijfsleven, Wetenschapsbeleid, Onderwijs, Nationale Wetenschappeli jke en Culturele Instellingen, Middenstand en Landbouw

Toestand

01 BEEINDIGD 20160420

Ondervraagde minister

Zuhal, Demir, N-VA,
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Antwoordende minister

Zuhal, Demir, N-VA,
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Integraal verslag

c0629, P.6
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Barbara Pas - VB

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Werner Janssen - N-VA
Stemming : 20/04/2016 90(+) 49(-) 3(0) = 142
Document Motie   54M00206
Eurovoc-descriptorenOVERHEID | TWEETALIGHEID | TAALGEBRUIK
Vrije trefwoorden WETENSCHAPPELIJKE INSTELLING
Analyse van Handelingen I5400206

Volledige Fiche