.

Interpellatie Nr : I5400198


Zittingsperiode54
Zitting 201620170

Titel

Interpellatie van de heer Marcel Cheron tot de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn over "de niet-inachtneming van de rechtsstaat in het dossier van het poolstation" (nr. 198).

Interpellatie van de heer Michel de Lamotte tot de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn over "de blokkering in het dossier van het poolstation en de gevolgen ervan" (nr. 200).

Vraag van de heer Michel de Lamotte aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, over "de verantwoordelijkheid voor het mislukken van de Belgische wetenschappelijke missie voor het seizoen 2016-2017 in de poolbasis Prinses Elisabeth" (nr. 16402).

Vraag van de heer Michel de Lamotte aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, over "het verbod van BELSPO voor de Belgische wetenschappers om in contact te staan met in de poolbasis aanwezige personen en dus om gegevens voor hun onderzoeken te verkrijgen" (nr. 16403).

Vraag van de heer Daniel Senesael aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, over "de staat van de poolbasis Prinses Elisabeth" (nr. 16590).

Auteur(s)

Marcel, Cheron, Ecolo-Groen,
Michel, de Lamotte, cdH,
Daniel, Senesael, PS,

Datum mededeling plenaire vergadering 26/01/2017
Datum bespreking 15/02/2017

Vergadering

Bedrijfsleven, Wetenschapsbeleid, Onderwijs, Nationale Wetenschappeli jke en Culturele Instellingen, Middenstand en Landbouw

Toestand

01 BEEINDIGD 20170223

Ondervraagde minister

Elke, Sleurs, N-VA,
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn

Integraal verslag

c0595, P.15
Eurovoc-descriptorenANTARCTICA | WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Vrije trefwoorden WETENSCHAPPELIJKE INSTELLING | RAAD VAN STATE
Analyse van Handelingen I5400198

Volledige Fiche