.

Interpellatie Nr : I5400197


Zittingsperiode54
Zitting 201620170

Titel

Interpellatie van mevrouw Barbara Pas tot de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen over "de onaanvaardbare adviespraktijk van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht inzake een aantal gewestelijke diensten die onder artikel 35 § 1 van de taalwet in bestuurszaken vallen" (nr. 197).

Auteur(s)

Barbara, Pas, VB,

Datum mededeling plenaire vergadering 26/01/2017
Datum bespreking 08/02/2017

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20170216

Ondervraagde minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Antwoordende minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Integraal verslag

c0588, P.1
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Barbara Pas - VB

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Veerle Heeren - CD&V
Stemming : 16/02/2017 87(+) 54(-) 0(0) = 141
Document Motie   54M00197
Eurovoc-descriptorenCONTROLEORGAAN | OVERHEID | TAALGEBRUIK
Analyse van Handelingen I5400197

Volledige Fiche