.

Interpellatie Nr : I5400195


Zittingsperiode54
Zitting 201620170

Titel

Interpellatie van de heer Laurent Devin tot de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de verplaatsing van jobs naar India door Bpost" (nr. 195).

Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de recente aanwervingen door bpost" (nr. 16070).

Vraag van de heer David Geerts aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de outsourcingsplannen van de ICT-dienst van bpost" (nr. 15954).

Vraag van mevrouw Isabelle Poncelet aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de delokalisatie naar India" (nr. 15865).

Vraag van de heer Gilles Vanden Burre aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de reorganisatie van de IT-dienst van bpost en van de regeling voor de externe medewerkers" (nr. 15265).

Vraag van de heer Veli YŁksel aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "het ICT-personeel bij bpost en Proximus" (nr. 16308).

Vraag van de heer Marco Van Hees aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de aangekondigde delokalisatie van ICT-personeel bij bpost" (nr. 15854).

Vraag van de heer Gilles Vanden Burre aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de verhuizing van 200 banen naar India door bpost" (nr. 15840).

Auteur(s)

Laurent, Devin, PS,
Jean-Jacques, Flahaux, MR,
David, Geerts, sp.a,
Isabelle, Poncelet, cdH,
Gilles, Vanden Burre, Ecolo-Groen,
Veli, YŁksel, CD&V,
Marco, Van Hees, PTB-GO!,

Datum mededeling plenaire vergadering 19/01/2017
Datum bespreking 01/02/2017

Vergadering

Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven

Toestand

01 BEEINDIGD 20170209

Ondervraagde minister

Alexander, De Croo, Open Vld,
Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Antwoordende minister

Alexander, De Croo, Open Vld,
Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Integraal verslag

c0580, P.3
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Laurent Devin - PS

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Jean-Jacques Flahaux - MR
Nele Lijnen - Open Vld
Veli YŁksel - CD&V
Stemming : 09/02/2017 76(+) 61(-) 0(0) = 137
Document Motie 54M00195 (Pdf nog niet beschikbaar)
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSBEDRIJF | INDIA | POSTDIENST | SOCIALE DUMPING | EXTERNALISERING | DELOKALISATIE | ECONOMISCH BELEID | POST EN TELECOMMUNICATIE | AFSCHAFFING VAN ARBEIDSPLAATSEN
Analyse van Handelingen I5400195

Volledige Fiche