.

Interpellatie Nr : I5400195


Zittingsperiode54
Zitting 201620170

Titel

Interpellatie van de heer Laurent Devin tot de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de verplaatsing van jobs naar India door Bpost" (nr. 195).

Vraag van de heer Gilles Vanden Burre aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de reorganisatie van de IT-dienst van bpost en van de regeling voor de externe medewerkers" (nr. 15265).

Vraag van de heer Gilles Vanden Burre aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de verhuizing van 200 banen naar India door bpost" (nr. 15840).

Vraag van de heer Marco Van Hees aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de aangekondigde delokalisatie van ICT-personeel bij bpost" (nr. 15854).

Vraag van mevrouw Isabelle Poncelet aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de delokalisatie naar India" (nr. 15865).

Vraag van de heer David Geerts aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de outsourcingsplannen van de ICT-dienst van bpost" (nr. 15954).

Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de recente aanwervingen door bpost" (nr. 16070).

Vraag van de heer Veli YŁksel aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "het ICT-personeel bij bpost en Proximus" (nr. 16308).

Auteur(s)

Laurent, Devin, PS,
Gilles, Vanden Burre, Ecolo-Groen,
Marco, Van Hees, PTB-GO!,
Isabelle, Poncelet, cdH,
David, Geerts, sp.a,
Jean-Jacques, Flahaux, MR,
Veli, YŁksel, CD&V,

Datum mededeling plenaire vergadering 19/01/2017
Datum bespreking 01/02/2017

Vergadering

Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven

Toestand

01 BEEINDIGD 20170209

Ondervraagde minister

Alexander, De Croo, Open Vld,
Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Antwoordende minister

Alexander, De Croo, Open Vld,
Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Integraal verslag

c0580, P.3
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Laurent Devin - PS

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Jean-Jacques Flahaux - MR
Nele Lijnen - Open Vld
Veli YŁksel - CD&V
Stemming : 09/02/2017 76(+) 61(-) 0(0) = 137
Document Motie   54M00195
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSBEDRIJF | INDIA | POSTDIENST | SOCIALE DUMPING | EXTERNALISERING | DELOKALISATIE | ECONOMISCH BELEID | POST EN TELECOMMUNICATIE | AFSCHAFFING VAN ARBEIDSPLAATSEN
Analyse van Handelingen I5400195

Volledige Fiche