.

Interpellatie Nr : I5400194


Zittingsperiode54
Zitting 201620170

Titel

Interpellatie van mevrouw GwenaŽlle Grovonius tot de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de financiering van FERONIA door BIO" (nr. 194).

Auteur(s)

GwenaŽlle, Grovonius, PS,

Datum mededeling plenaire vergadering 12/01/2017
Datum bespreking 14/02/2017

Vergadering

Buitenlandse Betrekkingen

Toestand

01 BEEINDIGD 20170223

Ondervraagde minister

Alexander, De Croo, Open Vld,
Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Antwoordende minister

Alexander, De Croo, Open Vld,
Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Integraal verslag

c0591, P.13
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
GwenaŽlle Grovonius - PS

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Jean-Jacques Flahaux - MR
Rita Bellens - N-VA
Annemie Turtelboom - Open Vld
Els Van Hoof - CD&V
Stemming : 23/02/2017 75(+) 53(-) 0(0) = 128
Document Motie   54M00194
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSBEDRIJF | OVERHEIDSINVESTERING | ONTWIKKELINGSHULP | DEMOCRATISCHE REPUBLIEK KONGO
Analyse van Handelingen I5400194

Volledige Fiche