.

Interpellatie Nr : I5400190


Zittingsperiode54
Zitting 201620170

Titel

Interpellatie van mevrouw Barbara Pas tot de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen over "het nemen van tuchtmaatregelen tegen de burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe wegens herhaalde overtredingen van de taalwetgeving" (nr. 190).

Auteur(s)

Barbara, Pas, VB,

Datum mededeling plenaire vergadering 24/11/2016
Datum bespreking 11/01/2017

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20170119

Ondervraagde minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Antwoordende minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Integraal verslag

c0561, P.5
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Barbara Pas - VB

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Johan Klaps - N-VA
Stemming : 19/01/2017 79(+) 51(-) 0(0) = 130
Document Motie   54M00190
Eurovoc-descriptorenGEMEENTE | PUBLICATIE | HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL | TAALGEBRUIK
Analyse van Handelingen I5400190

Volledige Fiche