.

Interpellatie Nr : I5400189


Zittingsperiode54
Zitting 201620170

Titel

Interpellatie van de heer Marcel Cheron tot de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn over "het voortbestaan van de zuidpoolbasis Prinses Elisabeth en de verantwoordelijkheid ter zake van de staatssecretaris" (nr. 189).

Vraag van de heer Marcel Cheron aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, over "de expeditie 2016-2017 naar het poolstation Prinses Elisabeth" (nr. 14465).

Vraag van mevrouw Caroline Cassart-Mailleux aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, over "de opschorting van de missie naar het poolstation Prinses Elisabeth" (nr. 14870).

Vraag van de heer Daniel Senesael aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, over "de onderhoudsmissie naar het poolstation Prinses Elisabeth" (nr. 14934).

Auteur(s)

Marcel, Cheron, Ecolo-Groen,
Caroline, Cassart-Mailleux, MR,
Daniel, Senesael, PS,

Datum mededeling plenaire vergadering 10/11/2016
Datum bespreking 22/11/2016

Vergadering

Bedrijfsleven, Wetenschapsbeleid, Onderwijs, Nationale Wetenschappeli jke en Culturele Instellingen, Middenstand en Landbouw

Toestand

01 BEEINDIGD 20161201

Ondervraagde minister

Elke, Sleurs, N-VA,
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn

Antwoordende minister

Elke, Sleurs, N-VA,
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn

Integraal verslag

c0538, P.6
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Marcel Cheron - Ecolo-Groen
Daniel Senesael - PS

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Johan Klaps - N-VA
Stemming : 01/12/2016 76(+) 60(-) 0(0) = 136
Document Motie   54M00189
Eurovoc-descriptorenANTARCTICA | WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Vrije trefwoorden RAAD VAN STATE
Analyse van Handelingen I5400189

Volledige Fiche