.

Interpellatie Nr : I5400188


Zittingsperiode54
Zitting 201620170

Titel

Interpellatie van mevrouw Julie Fernandez Fernandez tot de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken over "de optrekking van de pensioenleeftijd van de militairen" (nr. 188).

Vraag van de heer Alain Top aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de stijging van de pensioenleeftijd" (nr. 14567).

Vraag van de heer Tim Vandenput aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de pensioenleeftijd van de militairen" (nr. 14683).

Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de pensioenen van de militairen" (nr. 14695).

Vraag van de heer Veli Yüksel aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de verhoging van de pensioenleeftijd van de militairen" (nr. 14697).

Auteur(s)

Julie, Fernandez Fernandez, PS,
Alain, Top, sp.a,
Tim, Vandenput, Open Vld,
Wouter, De Vriendt, Ecolo-Groen,
Veli, Yüksel, CD&V,

Datum mededeling plenaire vergadering 20/10/2016
Datum bespreking 26/10/2016

Vergadering

Landsverdediging

Toestand

01 BEEINDIGD 20161110

Ondervraagde minister

Steven, Vandeput, N-VA,
Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Antwoordende minister

Steven, Vandeput, N-VA,
Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Integraal verslag

c0516, P.30
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Alain Top - sp.a
Julie Fernandez Fernandez - PS
Sébastian Pirlot - PS
Stéphane Crusnière - PS

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Veli Yüksel - CD&V
Tim Vandenput - Open Vld
Peter Buysrogge - N-VA
Stemming : 10/11/2016 77(+) 57(-) 0(0) = 134
Document Motie   54M00188
Eurovoc-descriptorenKRIJGSMACHT | OUDERDOMSVERZEKERING | PENSIOENVOORWAARDEN
Vrije trefwoorden PENSIOENEN
Analyse van Handelingen I5400188

Volledige Fiche