.

Interpellatie Nr : I5400187


Zittingsperiode54
Zitting 201620170

Titel

Interpellatie van de heer Emir Kir tot de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen over "de mensenhandel en de mensensmokkel" (nr. 187).

Auteur(s)

Emir, Kir, PS,

Datum mededeling plenaire vergadering 20/10/2016
Datum bespreking 09/11/2016

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20161117

Ondervraagde minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Antwoordende minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Integraal verslag

c0533, P.1
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Emir Kir - PS

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Koenraad Degroote - N-VA
Stemming : 17/11/2016 75(+) 52(-) 0(0) = 127
Document Motie   54M00187
Eurovoc-descriptorenMISDAADBESTRIJDING | GEORGANISEERDE MISDAAD | MENSENHANDEL
Analyse van Handelingen I5400187

Volledige Fiche