.

Interpellatie Nr : I5400186


Zittingsperiode54
Zitting 201620170

Titel

Interpellatie van de heer Emir Kir tot de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de opvang van de asielzoekers" (nr. 186).

Auteur(s)

Emir, Kir, PS,

Datum mededeling plenaire vergadering 20/10/2016
Datum bespreking 16/11/2016

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20161124

Ondervraagde minister

Theo, Francken, N-VA,
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Antwoordende minister

Theo, Francken, N-VA,
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Integraal verslag

c0534, P.32
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Emir Kir - PS

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Sarah Smeyers - N-VA
Stemming : 24/11/2016 82(+) 61(-) 0(0) = 143
Document Motie   54M00186
Eurovoc-descriptorenHUISVESTING | MIGRATIEBELEID | POLITIEK ASIEL | VLUCHTELING | TOELATING VAN VREEMDELINGEN
Vrije trefwoorden VLUCHTELINGENCENTRUM
Analyse van Handelingen I5400186

Volledige Fiche