.

Interpellatie Nr : I5400178


Zittingsperiode54
Zitting 201620170

Titel

Interpellatie van mevrouw Meryame Kitir tot de eerste minister over "de crisis in de regering" (nr. 178).

Interpellatie van mevrouw Catherine Fonck tot de eerste minister over "het uitstel van de State of the Union" (nr. 179).

Interpellatie van de heer Kristof Calvo tot de eerste minister over "het uitstel van de regeringsverklaring" (nr. 180).

Interpellatie van de heer Jean-Marc Nollet tot de eerste minister over "het uitstel van de regeringsverklaring" (nr. 181).

Interpellatie van mevrouw Laurette Onkelinx tot de eerste minister over "het uitstel van de regeringsverklaring" (nr. 182).

Interpellatie van mevrouw Barbara Pas tot de eerste minister over "de crisis in de regering" (nr. 183).

Interpellatie van de heer Olivier Maingain tot de eerste minister over "de stand van de begrotingswerkzaamheden en de toestand binnen de meerderheid" (nr. 184).

Interpellatie van de heer Marco Van Hees tot de eerste minister over "het uitstel van de regeringsverklaring en de crisis binnen de meerderheid" (nr. 185).

Auteur(s)

Meryame, Kitir, sp.a,
Catherine, Fonck, cdH,
Kristof, Calvo, Ecolo-Groen,
Jean-Marc, Nollet, Ecolo-Groen,
Laurette, Onkelinx, PS,
Barbara, Pas, VB,
Olivier, Maingain, DéFI,
Marco, Van Hees, PTB-GO!,

Datum mededeling plenaire vergadering 13/10/2016
Datum bespreking 13/10/2016
Aanvraag pleniaire I5400178, AANVRAAG PLENAIRE VERGADERING

Vergadering

PLENUMVERGADERING

Toestand

01 BEEINDIGD 20161020

Ondervraagde minister

Charles, Michel, MR,
eerste minister

Antwoordende minister

Charles, Michel, MR,
eerste minister

Integraal verslag

130, P.3
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Benoît Lutgen - cdH
Isabelle Poncelet - cdH
Catherine Fonck - cdH
Francis Delpérée - cdH
Benoît Dispa - cdH
Christian Brotcorne - cdH
Michel de Lamotte - cdH
Vanessa Matz - cdH

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Denis Ducarme - MR
Patrick Dewael - Open Vld
Servais Verherstraeten - CD&V
Peter De Roover - N-VA
Stemming : 20/10/2016 79(+) 61(-) 0(0) = 140
Document Motie   54M00178
Eurovoc-descriptorenREGERING | REGERINGSPROGRAMMA | POLITIEKE SITUATIE | REGERINGSVERKLARING
Analyse van Handelingen I5400178

Volledige Fiche