.

Interpellatie Nr : I5400176


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van de heer Alain Top tot de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken over "de studie 'Inzetbaarheid, belasting en verloning van de militairen' van het ACV" (nr. 176).

Auteur(s)

Alain, Top, sp.a,

Datum mededeling plenaire vergadering 06/10/2016
Datum bespreking 26/10/2016

Vergadering

Landsverdediging

Toestand

01 BEEINDIGD 20161110

Ondervraagde minister

Steven, Vandeput, N-VA,
Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Antwoordende minister

Steven, Vandeput, N-VA,
Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Integraal verslag

c0516, P.1
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Alain Top - sp.a
Julie Fernandez Fernandez - PS
Sébastian Pirlot - PS

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Veli Yüksel - CD&V
Peter Buysrogge - N-VA
Tim Vandenput - Open Vld
Damien Thiéry - MR
Renate Hufkens - N-VA
Stemming : 10/11/2016 76(+) 57(-) 1(0) = 134
Document Motie   54M00176
Eurovoc-descriptorenDEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | LOON | MILITAIR PERSONEEL
Analyse van Handelingen I5400176

Volledige Fiche