.

Interpellatie Nr : I5400172


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van mevrouw Barbara Pas tot de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen over "het taalrapport van de vicegouverneur van Brussel-Hoofdstad met betrekking tot de niet-toepassing van de taalwetgeving door de Brusselse plaatselijke besturen over het jaar 2015" (nr. 172).

Auteur(s)

Barbara, Pas, VB,

Datum mededeling plenaire vergadering 29/09/2016
Datum bespreking 19/10/2016

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20161027

Ondervraagde minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Antwoordende minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Integraal verslag

c0514, P.37
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Barbara Pas - VB
Stemming : 19/10/2016 0(+) 0(-) 0(0) = 0
Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Veli Yüksel - CD&V
Stemming : 27/10/2016 83(+) 48(-) 0(0) = 131
Document Motie   54M00172
Eurovoc-descriptorenGEMEENTELIJK PUBLIEKRECHTELIJK LICHAAM | OVERHEID | HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL | TAALGEBRUIK
Analyse van Handelingen I5400172

Volledige Fiche