.

Interpellatie Nr : I5400171


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van de heer Emir Kir tot de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "het Wetboek Migratie" (nr. 171).

Auteur(s)

Emir, Kir, PS,

Datum mededeling plenaire vergadering 29/09/2016
Datum bespreking 16/11/2016

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20161124

Ondervraagde minister

Theo, Francken, N-VA,
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Antwoordende minister

Theo, Francken, N-VA,
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Integraal verslag

c0534, P.19
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Emir Kir - PS

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Sarah Smeyers - N-VA
Stemming : 24/11/2016 80(+) 62(-) 0(0) = 142
Document Motie   54M00171
Eurovoc-descriptorenWETGEVING | MIGRATIEBELEID | TOELATING VAN VREEMDELINGEN | WETBOEK
Analyse van Handelingen I5400171

Volledige Fiche