.

Interpellatie Nr : I5400170


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van de heer Sébastian Pirlot tot de eerste minister over "de militaire kwartieren" (nr. 170).

Auteur(s)

Sébastian, Pirlot, PS,

Datum mededeling plenaire vergadering 22/09/2016
Datum bespreking 04/10/2016

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20161013

Ondervraagde minister

Charles, Michel, MR,
eerste minister

Antwoordende minister

Charles, Michel, MR,
eerste minister

Integraal verslag

c0500, P.9
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Stéphane Crusnière - PS
Laurette Onkelinx - PS
Sébastian Pirlot - PS
Julie Fernandez Fernandez - PS

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Jean-Jacques Flahaux - MR
Stemming : 13/10/2016 75(+) 57(-) 0(0) = 132
Document Motie   54M00170
Eurovoc-descriptorenDEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | MILITAIRE BASIS
Analyse van Handelingen I5400170

Volledige Fiche