.

Interpellatie Nr : I5400165


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van mevrouw Véronique Caprasse tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de RIZIV-nummers en de gevolgen van het arrest van de Raad van State en van de negatieve gelijkschakeling" (nr. 165).

Interpellatie van mevrouw Laurette Onkelinx tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de verdeelsleutel inzake de RIZIV-quota" (nr. 167).

Interpellatie van mevrouw Catherine Fonck tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de RIZIV-nummers" (nr. 168).

Interpellatie van mevrouw Barbara Pas tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de artsenquota" (nr. 173).

Interpellatie van mevrouw Muriel Gerkens tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de RIZIV-quota voor de studenten geneeskunde" (nr. 174).

Interpellatie van de heer Marco Van Hees tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de RIZIV-quota voor de studenten geneeskunde" (nr. 175).

Vraag van mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het akkoord inzake de artsenquota" (nr. 13816).

Vraag van de heer Damien Thiéry aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de toekenning van de RIZIV-nummers" (nr. 13819).

Vraag van mevrouw Nathalie Muylle aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de artsenquota" (nr. 13902).

Auteur(s)

Véronique, Caprasse, DéFI,
Laurette, Onkelinx, PS,
Catherine, Fonck, cdH,
Barbara, Pas, VB,
Muriel, Gerkens, Ecolo-Groen,
Marco, Van Hees, PTB-GO!,
Valerie, Van Peel, N-VA,
Damien, Thiéry, MR,
Nathalie, Muylle, CD&V,

Datum mededeling plenaire vergadering 22/09/2016
Datum bespreking 29/09/2016

Vergadering

PLENUMVERGADERING

Toestand

01 BEEINDIGD 20161006

Ondervraagde minister

Maggie, De Block, Open Vld,
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Antwoordende minister

Maggie, De Block, Open Vld,
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Integraal verslag

127, P.47
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Véronique Caprasse - DéFI

Motie 2. MOTIE VAN AANBEVELING
Laurette Onkelinx - PS

Motie 3. MOTIE VAN AANBEVELING
Catherine Fonck - cdH

Motie 4. MOTIE VAN AANBEVELING
Muriel Gerkens - Ecolo-Groen
Anne Dedry - Ecolo-Groen

Motie 5. MOTIE VAN AANBEVELING
Marco Van Hees - PTB-GO!

Motie 6. EENVOUDIGE MOTIE
Dirk Janssens - Open Vld
Servais Verherstraeten - CD&V
Peter De Roover - N-VA
Denis Ducarme - MR
Patrick Dewael - Open Vld
Stemming : 06/10/2016 77(+) 53(-) 0(0) = 130
Document Motie   54M00165
Eurovoc-descriptorenTOEGANG TOT HET BEROEPSLEVEN | GEZONDHEIDSBELEID | DOKTER | LEERLINGENSELECTIE | TEKORT AAN ARBEIDSKRACHTEN | FRANSE GEMEENSCHAP | STUDENT | GENEESKUNDE | GEWESTEN EN GEMEENSCHAPPEN VAN BELGIE
Vrije trefwoorden RIZIV
Analyse van Handelingen I5400165

Volledige Fiche