.

Interpellatie Nr : I5400161


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van mevrouw Barbara Pas tot de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken over "het taalonevenwicht in het leger ten nadele van de Nederlandstaligen" (nr. 161).

Auteur(s)

Barbara, Pas, VB,

Datum mededeling plenaire vergadering 15/09/2016
Datum bespreking 21/09/2016

Vergadering

Landsverdediging

Toestand

01 BEEINDIGD 20160929

Ondervraagde minister

Steven, Vandeput, N-VA,
Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Antwoordende minister

Steven, Vandeput, N-VA,
Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Integraal verslag

c0490, P.11
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Barbara Pas - VB

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Peter Buysrogge - N-VA
Damien Thiéry - MR
Stemming : 29/09/2016 86(+) 47(-) 0(0) = 133
Document Motie   54M00161
Eurovoc-descriptorenTAALGROEP | DEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | MILITAIR PERSONEEL | TAALGEBRUIK
Analyse van Handelingen I5400161

Volledige Fiche