.

Interpellatie Nr : I5400160


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van de heer Emir Kir tot de de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen over "het optimaliseren van de politiediensten in het Brussels Gewest" (nr. 160).

Auteur(s)

Emir, Kir, PS,

Datum mededeling plenaire vergadering 14/07/2016
Datum bespreking 13/07/2016

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20160720

Ondervraagde minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Antwoordende minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Integraal verslag

c0478, P.20
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Emir Kir - PS

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Koenraad Degroote - N-VA
Stemming : 20/07/2016 80(+) 56(-) 0(0) = 136
Document Motie   54M00160
Eurovoc-descriptorenPOLITIE | ADMINISTRATIEVE HERVORMING | HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL | OPENBARE VEILIGHEID
Analyse van Handelingen I5400160

Volledige Fiche