.

Interpellatie Nr : I5400157


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van de heer André Frédéric tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de programmatie van de MRI-apparatuur" (nr. 157).

Vraag van mevrouw Nathalie Muylle aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "MRI-scanners" (nr. 10954).

Vraag van mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "medische beeldvorming" (nr. 12541).

Auteur(s)

André, Frédéric, PS,
Nathalie, Muylle, CD&V,
Catherine, Fonck, cdH,

Datum mededeling plenaire vergadering 16/06/2016
Datum bespreking 21/06/2016

Vergadering

Volksgezondheid, Leefmilieu en Maatschappelijke Hernieuwing

Toestand

01 BEEINDIGD 20160630

Ondervraagde minister

Maggie, De Block, Open Vld,
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Antwoordende minister

Maggie, De Block, Open Vld,
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Integraal verslag

c0448, P.5
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
André Frédéric - PS

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Ine Somers - Open Vld
Yoleen Van Camp - N-VA
Jean-Jacques Flahaux - MR
Nathalie Muylle - CD&V
Stemming : 30/06/2016 78(+) 50(-) 0(0) = 128
Document Motie   54M00157
Eurovoc-descriptorenGEZONDHEIDSBELEID | MEDISCH EN CHIRURGISCH MATERIAAL | IONISERENDE STRALING | NUCLEAIRE GENEESKUNDE | SCANNER
Analyse van Handelingen I5400157

Volledige Fiche