.

Interpellatie Nr : I5400155


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van mevrouw Karine Lalieux tot de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn over "de toekomst van het federaal wetenschappelijk beleid en het federaal cultureel patrimonium" (nr. 155).

Auteur(s)

Karine, Lalieux, PS,

Datum mededeling plenaire vergadering 09/06/2016
Datum bespreking 28/06/2016

Vergadering

Bedrijfsleven, Wetenschapsbeleid, Onderwijs, Nationale Wetenschappeli jke en Culturele Instellingen, Middenstand en Landbouw

Toestand

01 BEEINDIGD 20160707

Ondervraagde minister

Elke, Sleurs, N-VA,
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn

Antwoordende minister

Elke, Sleurs, N-VA,
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn

Integraal verslag

c0456, P.1
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Karine Lalieux - PS

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Rita Gantois - N-VA
Stemming : 07/07/2016 79(+) 53(-) 0(0) = 132
Document Motie   54M00155
Eurovoc-descriptorenCULTUREEL ERFGOED | CULTUURBELEID | ONDERZOEKSBELEID | OVERHEID | GEWESTVORMING | FEDERALE STAAT
Vrije trefwoorden WETENSCHAPPELIJKE INSTELLING
Analyse van Handelingen I5400155

Volledige Fiche