.

Interpellatie Nr : I5400154


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van mevrouw Barbara Pas tot de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen over "de problematiek van de "plaasmoorde" (systematische moorden op vooral blanke boeren, hun familie en hun personeel) in Zuid-Afrika" (nr. 154).

Auteur(s)

Barbara, Pas, VB,

Datum mededeling plenaire vergadering 09/06/2016
Datum bespreking 08/02/2017

Vergadering

Buitenlandse Betrekkingen

Toestand

01 BEEINDIGD 20170216

Ondervraagde minister

Didier, Reynders, MR,
Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Antwoordende minister

Didier, Reynders, MR,
Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Integraal verslag

c0589, P.2
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Barbara Pas - VB

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Jean-Jacques Flahaux - MR
Annemie Turtelboom - Open Vld
Els Van Hoof - CD&V
Peter Luykx - N-VA
Richard Miller - MR
Stemming : 16/02/2017 87(+) 54(-) 0(0) = 141
Document Motie   54M00154
Eurovoc-descriptorenZUID-AFRIKA | BUITENLANDS BELEID | GEWELD
Analyse van Handelingen I5400154

Volledige Fiche