.

Interpellatie Nr : I5400153


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van de heer Emir Kir tot de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "het principe van circulaire migratie" (nr. 153).

Auteur(s)

Emir, Kir, PS,

Datum mededeling plenaire vergadering 09/06/2016
Datum bespreking 13/07/2016

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20160720

Ondervraagde minister

Theo, Francken, N-VA,
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Antwoordende minister

Theo, Francken, N-VA,
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Integraal verslag

c0474, P.35
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Emir Kir - PS

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Sarah Smeyers - N-VA
Stemming : 20/07/2016 80(+) 56(-) 0(0) = 136
Document Motie   54M00153
Eurovoc-descriptorenBUITENLANDSE STUDENT | GEASSOCIEERD LAND | MIGRATIEBELEID | BILATERALE BETREKKING | INTERNATIONALE OVEREENKOMST | TOELATING VAN VREEMDELINGEN | MIGRERENDE WERKNEMER
Analyse van Handelingen I5400153

Volledige Fiche