.

Interpellatie Nr : I5400152


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van mevrouw Karin Jiroflée tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het gebruik van de chemische substantie glyfosaat en het standpunt van België hierover in de Europese context" (nr. 152).

Vraag van mevrouw Anne Dedry aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het standpunt van België over glyfosaat" (nr. 11678).

Auteur(s)

Karin, Jiroflée, sp.a,
Anne, Dedry, Ecolo-Groen,

Datum mededeling plenaire vergadering 19/05/2016
Datum bespreking 21/06/2016

Vergadering

Volksgezondheid, Leefmilieu en Maatschappelijke Hernieuwing

Toestand

01 BEEINDIGD 20160630

Ondervraagde minister

Maggie, De Block, Open Vld,
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Antwoordende minister

Maggie, De Block, Open Vld,
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Integraal verslag

c0448, P.49
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Karin Jiroflée - sp.a

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Dirk Janssens - Open Vld
Stemming : 30/06/2016 78(+) 50(-) 0(0) = 128
Document Motie   54M00152
Eurovoc-descriptorenLANDBOUWBELEID | GEZONDHEIDSBELEID | ONKRUIDVERDELGER | GIFTIGE STOF | VOLKSGEZONDHEID | KANKER
Analyse van Handelingen I5400152

Volledige Fiche