.

Interpellatie Nr : I5400151


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van mevrouw Véronique Caprasse tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de omzetting in Belgisch recht van Europese Richtlijn 2013/55/EU van 20 november 2013 betreffende de erkenning van de beroepskwalificaties" (nr. 151).

Auteur(s)

Véronique, Caprasse, DéFI,

Datum mededeling plenaire vergadering 19/05/2016
Datum bespreking 05/07/2016

Vergadering

Volksgezondheid, Leefmilieu en Maatschappelijke Hernieuwing

Toestand

01 BEEINDIGD 20160714

Ondervraagde minister

Maggie, De Block, Open Vld,
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Antwoordende minister

Maggie, De Block, Open Vld,
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Integraal verslag

c0464, P.13
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Véronique Caprasse - DéFI

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Yoleen Van Camp - N-VA
Damien Thiéry - MR
Dirk Janssens - Open Vld
Stemming : 14/07/2016 83(+) 56(-) 0(0) = 139
Document Motie   54M00151
Eurovoc-descriptorenMEDISCH ONDERWIJS | BEROEPSOPLEIDING | GEZONDHEIDSBELEID | EG-RICHTLIJN | VERPLEGEND PERSONEEL
Analyse van Handelingen I5400151

Volledige Fiche