.

Interpellatie Nr : I5400149


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van de heer Georges Dallemagne tot de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen over "de omzendbrief 'Foreign Terrorist Fighters' en het beroepsgeheim" (nr. 149).

Auteur(s)

Georges, Dallemagne, cdH,

Datum mededeling plenaire vergadering 12/05/2016
Datum bespreking 08/06/2016

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20160616

Ondervraagde minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Antwoordende minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Integraal verslag

c0441, P.1
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Georges Dallemagne - cdH

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Koenraad Degroote - N-VA
Stemming : 16/06/2016 79(+) 57(-) 1(0) = 137
Document Motie   54M00149
Eurovoc-descriptorenMISDAADBESTRIJDING | BEROEPSGEHEIM | OPENBARE VEILIGHEID | TERRORISME
Analyse van Handelingen I5400149

Volledige Fiche