.

Interpellatie Nr : I5400146


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van mevrouw Barbara Pas tot de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen over "de taalkennis van de Brusselse politieagenten" (nr. 146).

Auteur(s)

Barbara, Pas, VB,

Datum mededeling plenaire vergadering 12/05/2016
Datum bespreking 25/05/2016

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20160602

Ondervraagde minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Antwoordende minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Integraal verslag

c0428, P.7
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Barbara Pas - VB

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Koen Metsu - N-VA
Stemming : 02/06/2016 91(+) 41(-) 0(0) = 132
Document Motie   54M00146
Eurovoc-descriptorenPOLITIE | HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL | OPENBARE VEILIGHEID | TWEETALIGHEID
Analyse van Handelingen I5400146

Volledige Fiche