.

Interpellatie Nr : I5400145


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van de heer Sébastian Pirlot tot de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken over "de militairen die in de gevangenissen ter versterking worden ingezet" (nr. 145).

Vraag van de heer Sébastian Pirlot aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de missies in het buitenland" (nr. 11502).

Auteur(s)

Sébastian, Pirlot, PS,

Datum mededeling plenaire vergadering 12/05/2016
Datum bespreking 31/05/2016

Vergadering

Landsverdediging

Toestand

01 BEEINDIGD 20160609

Ondervraagde minister

Steven, Vandeput, N-VA,
Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Antwoordende minister

Steven, Vandeput, N-VA,
Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Integraal verslag

c0430, P.28
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Stéphane Crusnière - PS
Sébastian Pirlot - PS

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Peter Buysrogge - N-VA
Karolien Grosemans - N-VA
Tim Vandenput - Open Vld
Stemming : 09/06/2016 82(+) 57(-) 0(0) = 139
Document Motie   54M00145
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | STAKING | GEVANGENISPERSONEEL | KRIJGSMACHT
Analyse van Handelingen I5400145

Volledige Fiche